lchfLCHF är en debatterad diet som både fått ris och ros av kostexperter och dietister. Det finns ett flertal exempel på personer som lyckats gå ner i vikt och skapa sig en mer hälsosam livsstil genom LCHF. Men samtidigt finns det personer som visar på motsatt resultat. Något tydligt svar kring om det är en effektiv diet går det inte att svara på eftersom det saknas forskning på långsiktiga effekter av dieten.

Just bristen på forskning gör att 1177 (vårdguiden) inte tydligt tar ställning för eller emot detta sätt att prioritera fett och kraftigt minimera intaget av kolhydrater. Under frågan ”Är det hälosamt att gå ner i vikt med hjälp av LCHF?” börjar de svaret med ”Det går tyvärr inte att svara ett enkelt ja eller nej på den frågan”.

LCHF nämns ofta som en diet som kan användas som effektiv viktminskning och om detta mål nås har dieten en positiv effekt. Detta eftersom övervikt är ett mycket vanligt problem som i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt en rad olika andra sjukdomar. Om en överviktig person äter enligt LCHF och därmed går ner i vikt så är dieten hälsosam. Men enligt vårdguiden handlar det alltså om dess resultat – att gå ner i vikt- och inte dieten i sig.

Snabb nedgång i början

Det finns studier som visar på att LCHF-kost innebär en relativt snabb viktnedgång. Detta i likhet med andra dieter med mycket låg andel kolhydrater. Men enligt vårdguiden ändras detta efter ungefär ett år efter att man påbörjat att äta enligt metoden. Då är viktnedgången i likhet med övriga dieter.

Risk

När en diet väljs med fokus på att utesluta (eller kraftigt minska) en livsmedelsgrupp kan det i längden resultera i att man får i sig för lite näringsämnen inom vissa områden. Däremot finns det inte någon långsiktig forskning på LCHF så Vårdguiden nämner att något entydigt resultat inte kan dras gällande risk när kolhydrater väljs bort i stor utsträckning. Enda slutsatsen som pekar på att LCHF skulle kunna vara negativt är att de påpekar att ”På sikt behöver du sannolikt och äta fullkornsprodukter”.

Om LCHF

LCHF står för Low Carb High Fat och är en diet om anses stabilisera blodsockret och även vara effektiv för viktminskning. När LCHF började bli populärt i Sverige var debatten kring dieten stundtals mycket hätsk där vissa experter menade att det var ”den farligaste modedieten vi haft”.

Dieten är en fortsättning på den så kallade Atkinsdieten samt det som ofta kallas för stenålderskost. Kortfattat handlar det om att minimera kolhydraterna och öka mängden fett. Inslaget att dra ner på kolhydrater hittas även exempelvis inom GI-metoden. Skillnaden är att LCHF är betydligt mer konkret och selektiv där kolhydraterna i största möjligaste mån väljs bort.

Att LCHF fått stark genomslagskraft i Sverige är mycket tydligt. Utbudet av kokböcker inom området nästan ”exploderade” och på bara några år fanns det mängder av LCHF-böcker att välja på. Även inom livsmedelsbranschen har dieten gjort tydliga inslag. Bland annat går det att se på utbudet av matkassar där LCHF-kassar idag marknadsförs som ”matkasse för viktnedgång”. En kasse med färdiga recept som är anpassade direkt efter denna diet.

Det går även se att LCHF har landat som en accepterad diet genom att flera producenter av livsmedel markerar upp att deras produkter passar bra för de som äter enligt metoden samt. Flera livsmedelsbutiker har även valt att lyfta fram passande produkter i både marknadsföring och i butik.