Hepatit A är en sjukdom som enbart kan drabba människor och den orsakas av ett virus som gör att levern blir inflammerad. Det är främst mat och dryck som har viruset i sig som i sin tur gör att du får i dig det och därmed får hepatit A. Om du får hepatit A kommer viruset ut ur kroppen via avföringen. Det är viktigt att vara noggrann med att tvätta händerna ordentligt annars kan du föra vidare smittan till både mat och dryck.

Hepatit A är en sjukdom som går över av sig själv efter ett par veckor. Majoriteten som drabbas blir friska men många upplever en väldig trötthet under en lång period efteråt.

Symtom på hepatit A

hepatit aOm du får hepatit A finns det tre olika faser som du går igenom:

  • Fas 1: Det känns som influensa och du får huvudvärk, feber, känner dig trött och upplever att det värker i kroppen.
  • Fas 2: Du har ingen aptit, du mår illa och kan kräkas.
  • Fas 3: Du kan märka att huden och dina ögonvitor blir gula. Ibland får du också ledvärk.

Behandling mot hepatit A

Om du smittas av hepatit A finns det inte någon behandling du kan få. Detta är en sjukdom som går över av sig själv. Du kan smitta andra och du smittar som mest när din hud börjar bli gulaktig i färgen.

Hepatit A är ett virus som går på levern och det leder till en leverinflammation. Detta innebär att din lever inte kan byta ner en del ämnen som vanligt och det i sin tur gör att levern får svårare att ta hand om alkohol och läkemedel.

Undvik att få hepatit A

För att minska risken och skydda dig mot hepatit A kan du vaccinera dig. Om du umgås med någon i din närhet som har hepatit A är hygienen viktig. En sjuk person får inte dela varken mat eller dryck med andra och det finns ett antal regler som den sjuke måste följa för att inte sprida smittan vidare.

Är du utomlands i ett land där hepatit A är vanlig ska du vara noga med att undvika att äta råa grönsaker liksom att använda is och äta glass. Är frukt och grönsaker sköljda i vatten som är förorenat är risken stor att du får i dig viruset.

Hepatit B

Hepatit B orsakas också av ett virus och likt hepatit A antastar viruset levern och skapar en inflammation. Viruset som gör att du får hepatit B finns inte bara i levern utan också i blodet samt i andra kroppsvätskor. Får du in blod i kroppen som är smittat med hepatit B kan du bli smittad liksom vid samlag. Det räcker med väldigt lite blod för att du ska bli smittad så som till exempel via en spruta.

Om du får hepatit B kan det dröja allt från två till sex månader innan du märker av några symtom. Dock kan du börja smitta andra redan sex veckor innan du blir sjuk och likaså kan du smitta i flera månader efter att du har blivit frisk.

I princip alla som får hepatit B blir friska igen – dock finns det också personer som får leva med den här sjukdomen hela livet och då handlar det om kronisk hepatit B. Det går att leva ett normalt liv med kronisk hepatit B men du bör ha smittorisken i åtanke och undvika att belasta levern med alkohol.

Symtom på hepatit B

hepatit bPrecis som med hepatit A är symtomen på hepatit B indelad i tre olika faser som de flesta sjuka går igenom och det är:

  • Fas 1: Det känns som att du har fått influensa och du får huvudvärk och feber, du känner dig trött och märker hur kroppen värker.
  • Fas 2: Du tappar aptiten och kan känna dig illamående. Ibland kan du kräkas också.
  • Fas 3: Din hud och dina ögonvitor får en gul nyans.
När du har blivit frisk från hepatit B känner du dig trött under en lång period efteråt.

Behandling av hepatit B

Hepatit B är en sjukdom som brukar gå över av sig själv och det brukar inte heller krävas någon behandling. Vid hepatit B kan din lever inte bryta ner ämnen lika effektivt som vanligt och blir därför mer känslig och du bör undvika olika mediciner liksom alkohol.

Hepatit B är ett virus som finns i blodet och kroppsvätskor. Detta är en väldigt smittsam sjukdom och mellan 100 och 200 personer i Sverige får så kallad akut hepatit B varje år. Främst via samlag och när narkotikamissbrukare delar sprutor.

Undvik att få hepatit B

För att du ska minska risken att få hepatit B och skydda dig bör du vaccinera dig. I vissa landsting i Sverige är vaccination mot hepatit B en del av det allmänna vaccinationsprogrammet redan. Är du i kontakt med en person som bär på hepatit B måste du vara noggrann med hygienen för att inte bli smittad själv och föra den vidare. Har du fått hepatit B är du tvungen att följa vissa regler för att minimera risken att smitta andra.

Du blir som sagt vanligtvis frisk från hepatit B och om du har fått sjukdomen och tillfrisknat kan du inte längre få hepatit B. Då är du immun hela livet ut. Kronisk hepatit B kan däremot leda till skrumplever.

Hepatit C

Hepatit C är också en leverinflammation som bryter ut på grund av ett virus. Den här sjukdomen sprids via blodet och den främsta orsaken till att du blir sjuk har att göra med att du delar droger med orena sprutor. Vid enstaka tillfällen kan hepatit C spridas genom samlag, alternativ när du får blod från en blodgivare som bär på sjukdomen som inte har genomgått en kontroll.

Det finns både akut och kronisk hepatit C. Om du är i den akuta fasen är det inte särskilt vanligt att du uppmärksammar sjukdomen och den kan gå över utan någon behandling. Mer än 50 procent av alla som får hepatit C har kvar infektionen i mer än ett halvår och då kallas det för kronisk hepatit C.

Får du hepatit C är du tvungen att efterfölja vissa regler och det har att göra med att det här är en så kallad allmänfarligt sjukdom. Om du behandlar hepatit C med mediciner kan du bli helt frisk igen.

Symtom på hepatit C

hepatit cNär det gäller hepatit C kan du märka av olika symtom – det varierar nämligen från person till person som drabbas av viruset. Dock får majoriteten inte några symtom alls. Ungefär en tiondel av alla som får hepatit C kan märka av influensaliknande symtom så som huvudvärk, feber och trötthet. En del blir illamående, får dålig aptit och kan kräkas. Liksom vid hepatit A och B blir huden och ögonvitorna också gulaktiga vid hepatit C. Om du får hepatit C måste läkaren som upptäcker detta rapportera det till en smittskyddsläkare samt till Folkhälsomyndigheten.

  • Akut hepatit C: Det finns inte någon särskild behandling om du drabbas av akut hepatit C. Har du inte blivit frisk efter tre månader får du komma på kontroller och eventuell vidare behandling. I enstaka fall kan du få livshotande symtom vid hepatit C så som leversvikt. Då får du behandling på sjukhus.
  • Kronisk hepatit C: Vid kronisk hepatit C får du behandling med läkemedel. Med medicin kan du hämma tillväxten av viruset och på så vis bli botad.
Innan du får behandling för hepatit C behöver du gå på en undersökning för att det ska fastställas vilket virus du har. Likaså kan läkarna se hur allvarlig skada din lever har tagit. Det finns vissa biverkningar som du kan drabbas av när du får den här behandlingen och det kan bland annat vara att du blir trött, du blir känslig mot solen och du kan också få hudutslag och huvudvärk.