Hormontest – testa dina hormoner med blodprov

Dina hormoner påverkar en rad olika funktioner i din kropp. Dessa inkluderar allt från hur snabbt hjärtat slår till hur lätt du har för att somna. Genom att via ett hormontest få en fördjupad förståelse för dem kan du få en ökad insikt i din hälsa.

Hormontest för kvinnor

Besväras du av oregelbunden eller riklig menstruation? Har du fertilitetsproblem eller planer på att bli gravid och vill säkerställa att dina hormonnivåer är normala? Går du lätt upp i vikt och känner dig trött, och funderar på om detta har att göra med menopaus eller kan härledas till en brist på sköldkörtelhormon? Då kan det vara på sin plats att göra ett hormontest för att ta reda huruvida dina hormoner är i balans.

Några exempel på hormontester för kvinnor som kan göras via ett enkelt blodprov är:

 • östrogentest
 • progesterontest
 • follikelstimulerande hormon (FSH).

Östrogentest

Östradiol är den viktigaste sortens östrogen och har en inverkan på såväl vagina som livmoder och bröst. Även i samband med ägglossningen spelar detta kvinnliga könshormon en viktig roll. Om östrogennivåerna är normala är sannolikheten stor att en ägglossning har skett under den månad då blodprovet tas.

Genom ett östrogentest kan man bland annat analysera äggstockarnas aktivitet. Detta görs bland annat vid utebliven menstruation eller för att utreda eventuell infertilitet. Det kan dock även göras för att avgöra huruvida du närmar dig klimakteriet och menopaus.

Progesterontest

Progesteron fyller likt östrogen en viktig funktion när det kommer till att reglera menstruationscyklerna. Det är även ett viktigt “graviditetshormon” då det får livmoderslemhinnan att tjockna och förbereda sig på att ta emot ett befruktat ägg. Om du är intresserad av att bli gravid kan det därför vara en god idé att göra ett progesterontest.

Follikelstimulerande hormon

Follikelstimulerande hormon (FSH) förbereder folliklarna i äggstockarna på ägglossning. Nivåerna av FSH i kroppen tenderar att öka i takt med att mängden ägg minskar med stigande ålder. Ett hormontest via blodprov där FSH kontrolleras kan indikera huruvida äggstockarna fungerar som de ska. Detta kan bland annat vara användbart att kontrollera om menstruationen uteblir eller i samband med en infertilitetsutredning.

Hormontest för män

Upplever du att du tränar hårt men inte får de resultat som du önskar? Eller känner du att ditt humör, din energi och din sexlust har förändrats? Du kanske genomgår en testosteronbehandling och vill kontrollera dina nivåer av detta manliga könshormon? Oavsett anledning är ett hormontest lämpligt för män som vill få reda på hur det egentligen står till med hormonerna.

Till de hormontester för män som görs via blodprov hör:

 • testosterontest
 • follikelstimulerande hormon (FSH).

Testosterontest

Testosteron är det viktigaste manliga könshormonet. Det har flera viktiga funktioner som är viktiga för din hälsa. Läs om testosteron test för mer information om detta hormon och fördelarna med att låta testa nivåerna av detta.

Follikelstimulerande hormon

Som nämnts ovan finns follikelstimulerande hormon (FSH) hos kvinnor, men hormonet förekommer även hos män. Hos dig som man har dock FSH en annan funktion, nämligen att bidra till spermieproduktionen. Om du har ett förhöjt FSH-värde innebär det att testiklarna och produktionen av spermier inte fungerar på  bästa möjliga sätt.

Ett hormontest där FSH analyseras är därför användbart vid en utredning av fertilitetsförmågan eller då hypofysens funktion utreds. En sådan analys kan nämligen ge svar på huruvida testiklarna har en nedsatt funktion eller om problemet istället kan härröras till hypothalamus eller hypofys.

Andra slags hormontester

Utöver ovan nämnda hormontester finns det även ytterligare ett antal tester av hormoner som kan göras. Dessa inkluderar följande prover:

 • sköldkörtelprov
 • kortisoltest
 • DHEAS-test.

Sköldkörtelprov

Ett sköldkörtelprov är ett hormontest som kan ge svar på huruvida du har en välfungerande sköldkörtel eller ej. Såväl över- som underfunktion kan nämligen orsaka besvär.

En underfunktion av sköldkörteln kan leda till dessa symtom:

 • viktuppgång
 • depression
 • förstoppning
 • trötthetssymtom
 • att du tenderar att ofta bli förkyld.

Det motsatta förhållandet kan istället orsaka bland annat följande symtom:

 • oavsiktlig viktnedgång
 • minskad aptit
 • hög eller oregelbunden hjärtrytm
 • palpation
 • ångest, irritabilitet och nervositet
 • darrningar i händer och fingrar
 • svettningar
 • ökad värmekänslighet
 • förändrad menstruationscykel
 • förändrade tarmrörelser
 • förstorad sköldkörtel
 • trötthetssymtom och muskelsvaghet
 • sömnsvårigheter.

Ett enkelt hormontest på vårdcentral via ett blodprov kan ge svar på huruvida du har en sköldkörtelrubbning.

Kortisoltest

Stresshormonet kortisol har en inverkan på allt från blodsocker och fettnedbrytning till kroppens immunförsvar. Om dina nivåer av kortisol är förhöjda kan detta ha en negativ påverkan på produktionen av det manliga könshormonet testosteron. Höga nivåer av detta stresshormon kan även ha andra negativa effekter för såväl immunförsvar som för din vikt.

Oavsett om du är man eller kvinna kan det därför vara värt att beställa ett hormontest där dina kortisolnivåer analyseras. Genom att låta analysera nivåerna av detta stresshormon i din kropp kan du även få svar på om du har binjuresvikt.

DHEAS-test

Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) skapas i dina binjurar och är ett hormon som din kropp ombildar till östrogen och testosteron. DHEAS-produktionen når sin kulmen när du är omkring 20 år, för att därefter sakta men säkert minska med  tiden.

Om du uppvisar symtom såsom trötthet, avmagring eller allmän svaghet, kan detta vara tecken på binjuresvikt. Med ett enkelt hormontest där ditt DHEAS-värde analyseras kan du få en bra bild av i vilken riktning hormonet inverkar på din livskvalitet.

Så görs hormontest genom blodprov

När du har beställt ett hormontest krävs ett blodprov för att dina hormoner ska kunna analyseras. Med hjälp av ett helt vanligt prov av ditt blod kan alltså en analys av hormonnivåerna göras. Detta görs genom ett stick i armvecket.

Möjligt att göra hormontest på vårdcentral

Det är inte ovanligt att svenska patienter gör hormontester på vårdcentral. Detta gäller för alla ovanstående tester, och tillvägagångssättet är detsamma som när du beställer ditt test på nätet. Du behöver ta ett blodprov på din vårdcentral eller hos en annan vårdgivare. Provet skickas sedan vidare för analys, varpå en läkare analyserar provsvaren och berättar för dig hur det står till med din hälsa.

Leave a Comment