Fertilitetstest – testa din förmåga att bli gravid

Fertilitetstest

Om du och din partner försöker bli gravida men inte lyckas kan det vara värt att göra ett fertilitetstest. Dessa tester finns för såväl män som kvinnor. För att utreda förmågan att bli gravid är det rekommenderbart att bägge parter låter testa sig.

På senare år har det blivit allt mer populärt bland svenskar att testa förmågan att bli gravid. Detta har lett till att det idag finns en rad olika fertilitetstest för män och kvinnor på marknaden. Vissa av dessa tester kan man göra på egen hand i hemmets trygga vrå. Men det allra säkraste sättet att testa fertiliteten är med hjälp av ett mer utförligt test där en legitimerad läkare analyserar provresultatet.

Vissa företag tillhandahåller denna typ av professionella tester på nätet. För omkring 1 500 kronor kan du klicka hem ett testpaket där flera viktiga hälsomarkörer analyseras. Den enda ytterligare åtgärd du behöver vidta är att besöka ett provtagningsställe för att ta ett blodprov. Sedan tar företagets laboratorium och läkare över och sköter analysen av detta. Du får slutligen ta del av resultatet tillsammans med en läkarkommentar.

Fertilitetstest för män

Ett fertilitetstest för män kan bestå av flera olika undersökningar. Dessa inkluderar vanligtvis en analys av dina spermier (deras antal, form och rörelser) samt andra analyser. Det är inte ovanligt att man gör ett hormontest för att kontrollera värdena av testosteron och andra hormoner som är inblandade i spermieproduktionen.

Du kan välja att göra ett fertilitetstest för män i form av ett spermietest som utförs i hemmet. Om du gör detta är det dock viktigt att du förvarar provet i rumstemperatur och skyndsamt levererar detta till en läkare eller ett laboratorium. Leveransen bör i regel ske redan inom en timme.

När labbet får ditt prov analyserar de detta med hjälp av ett mikroskop. De kan på så vis ta reda på hur pass fertil du är. Detta genom att analysera dina spermiers kvantitet, rörlighet, form m.m.

Fertilitetstest för kvinnor

Det finns inte ett enskilt fertilitetstest som är bättre än något annat. Läkare använder sig därför av flera olika sätt att identifiera de eventuella problem som kan orsaka svårigheter för dig att bli gravid. Du kan till exempel ombes att göra ett så kallat LH-test – ett urinprov som analyserar nivån av luteiniserande hormon i din kropp. Detta värde är högt precis före ägglossningen.

Det du bör känna till om fertilitetstest som kvinna är att det har stor betydelse när testet görs. Ett LH-test bör nämligen göras under den tredje dagen av din menstruationscykel. Detta har att göra just med det faktum att LH-värdet är som högst i mitten av denna cykel. Om du vid provtagningstillfället har ägglossning kan det även vara värt att mäta nivåerna av östradiol och progesteron.

När man gör ett fertilitetstest som kvinna kan det också vara nivåerna av progesteron i blodet som analyseras. Även här indikerar ett högt värde att du har ägglossning. Du kan även komma att testas för andra hälsomarkörer, såsom de som indikerar sköldkörtelrubbning.

Om du beställer ditt test idag får du svar inom bara några dagar (cirka 3-6 arbetsdagar). Resultatet kan du ta del av på nätet genom att logga in med ditt BankID!

Leave a Comment