Coronatest – testa om du har covid-19

Det finns olika former av coronatest som kan användas för att avgöra om en person har covid-19. I dagsläget är det mest tillförlitliga testet ett så kallat nästopsprov. För stunden finns det inga hemmatester som anses med säkerhet kunna identifiera coronaviruset. Det är dock möjligt att tester för hemmabruk tillgängliggörs inom en snar framtid.

När sådana hemmatester tillgängliggörs kommer dessa troligtvis gå att köpa på nätet såväl som via fysiska apotek. Det mest troliga är att du då kommer kunna ta ett blodprov hemma genom ett stick i fingret. Provet skickar du sedan vidare till ett laboratorium som analyserar detta och återkommer till dig med provsvaret.

Med det sagt finns det även andra typer av coronatest som kan bli aktuella för storskalig användning. Nedan berättar vi kortfattat om några av dessa.

coronatest

Olika typer av coronatest

Det finns i dagsläget flera olika slags coronatest som testas på patienter. Vissa har en kortare diagnostid än andra och även tillförlitligheten mellan de olika metoderna varierar.

Dessa är de vanligaste testerna som görs idag för att upptäcka covid-19:

  • nästopsprov
  • ansiktsmasktest
  • blodprov
  • andningstest
  • skiktröntgen.

Nästopsprov

Vid ett nästopsprov tas provet långt bak i näsan. Detta är ett coronatest som har visat sig vara väldigt effektivt. Coronaviruset huserar i svalget och näsan, och med hjälp av en speciell tops tas provet långt inne i näsan. Det tar inte mer än fyra timmar från provtillfället tills dess att en diagnos kan ges.

Ansiktsmasktest

Precis som det låter som kräver detta test att patienten använder en ansiktsmask. Masken i fråga är utrustad med ett material som samlar droppar från utandningsluften. Ansiktmasken skickas till ett labb för att testa för olika virusinfektioner och bakteriella infektioner. Denna metod har en diagnostid på allt från 12 till 48 timmar.

Blodprov

Ett av de snabbare testerna för att upptäcka covid-19 är ett enkelt blodprov. Ett prov tas med hjälp av ett stick i fingret och analyseras sedan. Inom en kvart kan diagnos ges. Detta är utan tvekan en metod för coronatest som i framtiden skulle kunna erbjudas för hemmabruk.

Andningstest

Ett andningstest ger svar i princip omedelbart. Här undersöks biomarkörer såsom proteiner, fettmolekyler, DNA och RNA. Detta för att man ska kunna identifiera eventuella sjukdomar på lungor och andra kroppsdelar. Denna metod är dock under utveckling och inte redo att tas i bruk.

Skiktröntgen

Vid skiktröntgen kan lungskador upptäckas via röntgen. Det är dock inte möjligt att använda denna metod för att skilja på covid-19 och en vanlig luftvägsinfektion eller tuberkulos. Denna metod ger svar inom mindre än fyra timmar.

Då bör du göra ett coronatest

För närvarande behöver inte alla patienter som misstänks vara smittade med coronaviruset göra ett coronatest.

Du behöver inte söka vård eller testas för viruset om du:

  • endast är milt sjuk
  • inte ingår i en riskgrupp.

Om du däremot blir allvarligt sjuk eller ingår i en riskgrupp bör du genast söka vård.

Skulle du testas negativt för covid-19 innebär detta endast att du troligtvis inte var smittad vid det tillfälle då coronatestet utfördes. Det betyder dock inte att du inte kommer att bli sjuk i denna virussjukdom vid ett senare tillfälle. Viruset har även visat sig kunna smitta asymtomatiskt, d.v.s. via personer som inte uppvisar några symtom på sjukdomen.

Leave a Comment