Allergitest via blodprov avslöjar olika slags allergier

Många svenskar lider av allergier – till exempel är var fjärde svensk i vuxen ålder pollenallergiker. Med hjälp av ett enkelt allergitest kan du få svar på huruvida du själv är allergisk mot pollen, gluten, pälsdjur eller något livsmedel.

Du kanske nyser i samband med att en årstid går över till en annan. Det kan också vara så att du blir tårögd när du klappar ett pälsdjur eller dammtorkar i bostaden. Eller så kanske ett väsande ljud uppstår när du äter ett visst livsmedel. Genom att göra ett allergitest via blodprov kan du få reda på vad det är som utlöser dina symtom och börja behandla din allergi.

allergitest

Så fungerar allergitest via blodprov

När du gör ett allergitest via blodprov analyseras provet för att mäta mängden allergenspecifika antikroppar i ditt blod. För när du kommer i kontakt med en utlösande faktor för allergi skapar din kropp antikroppar mot denna. Antikropparna får nämligen kroppen att utsöndra vissa kemiska ämnen som orsakar allergisymtom. Immunglobin klass E (lgE) är en antikropp som är starkt förknippad med kroppens reaktion på allergier.

Genom ett allergitest på vårdcentralen kan du låta dig testas för flera av de vanligaste allergierna. Detta görs genom att ett blodprov tas vilket senare analyseras för att upptäcka vanliga utlösande faktorer. Dessa kan inkludera bland annat följande ämnen:

 • gräspollen
 • trädpollen
 • björk
 • gåsfjäder
 • hund
 • häst
 • katt
 • jordnöt
 • komjölk
 • äggvita
 • sojaböna
 • vete
 • gluten.

Du kan välja att göra ett allergitest via blodprov som testar en eller flera av ovanstående utlösande faktorer. Provet skickas sedan till ett laboratorium för analys. Inom några dagar eller veckor får du sedan svar.

Detta betyder ett positivt respektive negativt resultat

Ett positivt svar betyder att allergenspecifika antikroppar har upptäckts i ditt blod. Detta är vanligtvis ett tecken på allergi. Med det sagt är det även möjligt att testa positivt för en allergen utan att faktiskt ha haft en allergisk reaktion mot den.

Om testet är negativt betyder det att du inte har någon allergi i ordets rätta bemärkelse. Ditt immunförsvar reagerar då inte på den eller de allergen(er) som har testats. Det är dock möjligt att få ett negativt testresultat men ändå ha en allergi.

Fördelen med att göra allergitest på vårdcentral

När du beställer ett allergitest på nätet behöver du uppsöka en vårdgivare för att ta ett blodprov. Detta kan du med fördel göra på din vårdcentral eller hos en privatläkare.

Fördelarna med att göra ett allergitest via blodprov är följande:

 • testet kan göras när som helst oavsett din medicinering
 • allt som krävs är ett nålstick.

Genom att analysera förekomsten av allergenspecifika antikroppar i blodet kan en allergiutredning göras. Detta betyder att allergier kan upptäckas eller uteslutas. Provsvaret tolkas av en sakkunnig läkare som i sin tur förmedlar resultatet till dig.

Olika typer av allergitest på apoteket

Det är möjligt att köpa olika slags allergitester på apoteket. Med hjälp av dessa kan du upptäcka huruvida du har en viss allergi eller ej. Dessa ger dock inte alltid en fullständig bild – vissa tester berättar bara att du är allergisk, inte vilka allergier du faktiskt har.

Det finns som tur är säkrare sätt bekräfta eller utesluta pollenallergi och liknande än att köpa ett allergitest på apoteket. Ett bättre alternativ är att göra ett allergitest via blodprov. Du kan beställa olika slags tester på nätet, och det enda du behöver göra är att besöka ett provtagningsställe för att ta ett blodprov.

Test för pollenallergi

Hela 30 % av alla svenskar är pollenallergiker. Om du får andningsbesvär på sommaren kan det vara så att du är allergisk mot trädpollen eller gräspollen. Andra symtom på denna allergi är: klåda i ögon och näsa, rinnande näsa och nysningar.

Test för glutenintolerans

Många hälsomedvetna individer har på senare år fått upp ögonen för de potentiella nackdelarna med gluten. Om du är glutenintolerant kan du få följande symtom:

 • diarré
 • trötthetssymtom
 • nedstämdhet
 • magsmärtor.

Genom ett enkelt allergitest via blodprov kan du få bekräftat huruvida du är glutenintolerant eller ej.

Test för matallergi

Matallergier kan ge upphov till en rad olika symtom, däribland andningsbesvär och magont. För att få reda på huruvida du är allergisk mot ett visst livsmedel bör du göra ett allergitest på vårdcentralen.

Några vanliga livsmedel som kan orsaka allergier är:

 • jordnöt
 • komjölk
 • soja
 • vete
 • ägg.

Test för pälsdjursallergi

Om du är allergisk mot pälsdjur kan du vid kontakt med sådana få följande besvär:

 • röda ögon och klåda i ögonen
 • nästäppa
 • rinnande näsa
 • nysningar.

Hund och katt är två pälsdjur som kan orsaka allergiska reaktioner. Även häst och gåsfjäder är dock vanliga allergener som kan utlösa symtom hos pälsdjursallergiker.

Vanliga frågor om allergitest

Nedan besvarar vi några av de vanligaste frågorna om tester som avslöjar allergier.


Hur gör man ett allergitest?


Du kan göra ett allergitest på vårdcentralen, hos din privatläkare eller via test hos exempelvis Werlabs. Allt du behöver göra är att beställa valfritt testpaket på nätet och därefter låta din läkare ta ett blodprov. Blodprovet kommer sedan analyseras och resultatet tolkas. Du får avslutningsvis ta del av provsvaret och veta om du har en allergi eller inte.


Hur går ett allergitest till?


Vid ett allergitest via blodprov testas ditt blov för förekomsten av lgE-antikroppar. Dessa antikroppar visar huruvida du är allergisk mot de allergener som du testas för. På så vis kan man bekräfta eller utesluta att du är allergisk mot vanliga allergener såsom pollen, gluten m.fl.

Leave a Comment