Hälsokontroll – Vad kostar det och vad ingår?

En hälsokontroll är en viktig undersökning av din hälsa. Du kan låta utföra en sådan om du misstänker att någonting inte står riktigt rätt till med din kropp. Den allra främsta anledningen till att låta utföra en sådan kontroll är dock att man är genuint intresserad av sitt välbefinnande.

För genom att låta testa din hälsa genom en hälsokontroll kan du föregå ohälsan. Detta genom att dina värden kontrolleras i god tid innan du drabbas av ohälsa. Du kan därmed minska risken för vanliga livsstilssjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Du får en bättre förståelse för din nuvarande hälsa och kan ofta påverka den riktning i vilken ditt framtida hälsotillstånd är på väg. Så det kan med andra ord vara en god idé att låta dig testas. Detta gäller oavsett om du är allmänt intresserad av ditt välmående, eller om du vill övervaka en befintlig sjukdom som du känner till.

Nedan går vi igenom fördelarna med att utföra en hälsokontroll samt berättar hur denna går till rent praktiskt. Avslutningsvis besvarar vi även vanliga frågor från våra besökare om denna typ av kontroller.

hälsokontroll

Därför bör du utföra en hälsokontroll

Sannolikheten är stor att du gång efter annan har fått höra hur viktigt det är att regelbundet utföra hälsokontroller. Idag är det väldigt enkelt att få en fingervisning om hur det står till med hälsan. Allt du behöver göra är att beställa en kontroll via nätet och ta ett blodprov på din vårdcentral eller liknande. Du kan då få dina prover kontrollerade och därefter få svar på hur god din hälsa egentligen är.

Detta ökar möjligheterna för att upptäcka eventuella sjukdomar i tid. Du kan även få reda på vilka åkommor som du ligger i riskgruppen för att drabbas av. Genom att utföra en rutinmässig hälsokontroll kan du snabbt få behandling om du behöver en sådan. Du kan även få en välbehövlig väckarklocka som får dig att justera din livsstil för att undvika livsstilsrelaterade sjukdomar.

Med hjälp av ett enkelt blodprov kan flera viktiga hälsoområden undersökas. Dessa inkluderar följande områden:

 • hjärta och kärl
 • sköldkörtel
 • diabetes
 • lever
 • njurar
 • blodstatus
 • testosteron
 • vitaminer och mineraler.

Hjärta och kärl

En av de allra vanligaste dödsorsakerna i Sverige är hjärt- och kärlsjukdom. Höga blodfetter är en riskfaktor för denna typ av sjukdomar, och dessa kan du i många fall påverka själv genom att motionera och äta en hälsosam kost. Därför är det viktigt att hålla koll på blodfetterna. Detta kan du göra genom en enkel hälsokontroll och på så vis förebygga hjärt- och kärlsjukdom.

Sköldkörtel

Sköldkörteln reglerar kroppens ämnesomsättning. Det är därför viktigt för hälsan att den fungerar som den ska. Om sköldkörteln är i obalans kan du drabbas av allt från viktuppgång och svettningar till trötthet, frusenhet och ökad stress.

Diabetes

En annan viktig del av en hälsokontroll är förekomsten av typ 2-diabetes. Faktum är att man via ett blodprov även kan upptäcka huruvida du är predisponerad för denna sjukdom eller ej. Detta genom att mäta nivåerna i blodet av de tre hälsomarkörerna C-peptid, glukos och HbA1c.

Lever

Levern är vårt största organ näst efter huden, och vår lever är även kroppens största körtel. Den har bland annat till uppgift att bryta ner gifter och producera viktiga proteiner. Genom ett test av leverns värden har du möjlighet att få en fingervisning om din leverhälsa.

Njurar

Njurarna har flera viktiga uppgifter, däribland att filtrera blodet i kroppen. Det finns flera möjliga orsaker till att man drabbas av en njursjukdom. Några exempel på dessa är ärftlighet för denna typ av sjukdom, övervikt, diabetes eller rökning. Genom att vid en hälsokontroll mäta salt- och vätskebalansen kan man få en bild av hur väl njurarna fungerar.

Blodstatus

Om förekomsten av röda blodkroppar är för låg lider du av blodbrist. Detta är ett tillstånd som kan göra dig yr och trött samt framkalla huvudvärk. Anledningen till detta är att de röda blodkropparna har till uppgift att syresätta cellerna i kroppen. Dessa utför i sin tur alla möjliga slags funktioner, så det kan därför vara en god idé att säkerställa att du inte har blodbrist.

Testosteron

Testosteron är det viktigaste manliga könshormonet. Det påverkar allt från mannens sexlust till hans fettfördelning, styrka, muskelmassa och benmassa. Faktum är att testosteronet även har en inverkan på produktionen av röda blodkroppar och spermier. Genom att ta ett så kallat PSA-prov kan man även upptäcka prostatacancer. Detta är förstås fördelaktigt att göra i ett så tidigt skede som möjligt.

Vitaminer och mineraler

Vitaminer och mineraler är viktiga näringsämnen som bör tillföras människokroppen via kosten. Detta för att förebygga diverse sjukdomar som uppstår vid brist på dessa mikronutrienter. Ett vanligt exempel på en sådan är järnbrist, en bristsjukdom som medför energilöshet och trötthet. Vid en hälsokontroll kan man mäta nivåerna av en rad olika vitaminer, mineraler och proteiner, såsom:

 • B12
 • D-vitamin
 • folat
 • hymocystein
 • magnesium
 • järn
 • ferritin
 • transferrin.

Så går undersökningen till

blodprov inför en hälsokontroll

När du har beställt en hälsokontroll online behöver du göra ett blodprov. Anledningen till detta är mycket enkel: labbet behöver prover på ditt blod för att kunna undersöka diverse hälsomarkörer. Utan ett sådan prov kan därför ingen kontroll av din hälsa göras.

Blodprovstagningen sker venöst, d.v.s. genom ett stick i armen. Detta är ett beprövat sätt att utvinna blodprover. Denna metod är mer tillförlitlig än de fingerstick som ibland görs.

Inför provtagningstillfället är det viktigt att du tänker på vissa saker:

 • Du behöver kunna legitimera dig med giltig legitimation.
 • Ditt blodprov ska tas fastande. Du bör därför inte äta inom 10 timmar före provtagningen.
 • Provet bör helst tas före klockan 10 på morgonen.
 • Vila gärna i en kvart på din vårdcentral innan provet tas.
 • Vissa kosttillskott, vitaminer, antibiotika och andra läkemedel påverkar blodprovet. Detsamma gäller även om du genomgår en hormonbehandling eller har en infektion.

Har du fler frågor kring hur undersökningen går till eller vad du bör tänka på inför denna? I sådana fall rekommenderar vi dig att du kontaktar ditt provtagningsställe för mer information.


werlabs hälsokontroll

På Werlabs kan du göra små eller stora hälsokontroller. Du betalar smidigt med Klarna och väljer närmaste provtagningsställe. Därefter får du provsvaret fort och ett utlåtande av en läkare.


Vanliga frågor om hälsokontroller

Det finns flera frågor som återkommande ställs av våra besökare. Därför har vi valt att besvara några av dessa nedan.

Vad kostar en hälsokontroll?


En hälsokontroll som beställs via internet kan beroende på leverantör kosta allt från omkring 500 kr och uppåt. Priset varierar beroende på leverantör men även utifrån omfattningen av kontrollen. Ju fler hälsomarkörer som ska kontrolleras desto högre blir också priset. Det är inte ovanligt att en mer utförlig kontroll kostar uppemot 2 000 kr. I extremfall kan en sådan dock gå på närmare 17 000 kr.


Vad kostar en hälsokontroll på vårdcentralen?


Generellt sett kostar en hälsokontroll på vårdcentral omkring 1 000 kr till 3 000 kr. Priset kan dock variera beroende på vilka kontroller som utförs samt på vilket sätt dessa sker. I extrema fall kan kostnaden för en hälsokontroll skena iväg och gå på ett mångdubbelt belopp jämfört med snittet. Detta beror på att sådana kontroller är mer utförliga och avancerade, men i normalfallet är alltså kostnaden cirka 1 000-3 000 kr.


Vad ingår i en hälsokontroll?


Vilka tester som ingår i en hälsokontroll beror på vilken produkt du väljer. Ju mer omfattande kontrollen är desto fler är de hälsomarkörer som kommer att testas. Alla de kontroller som vi marknadsför här på sajten innefattar dock en omfattande analys av flera områden som är viktiga för din hälsa. Du får snabba provsvar och en personlig kommentar från en läkare som förklarar provresultaten.


Vad ingår i en hälsokontroll vid nyanställning på ett företag?


Ibland kan en hälsokontroll ske i samband med en nyanställning på ett företag. Detta kan vara fallet vid såväl en tillsvidareanställning som vid en visstidsanställning eller en projektanställning som sträcker sig längre än sex månader framåt i tiden. En sådan kontroll kan vara ganska omfattande och innefatta såväl ifyllandet av en hälsodeklaration som en rad olika kontroller. I vissa fall kan arbetsgivaren även yrka på att ytterligare kontroller görs utöver de grundläggande sådana.

Leave a Comment