grön starr
Ett vanligt öga och ett öga med grön starr

Grön starr är en ögonsjukdom som också går under namnet öppenvinkelglaukom. Denna sjukdom innebär att synnerven i ögat förtvinar. På grund av att trycket i ögat ökar skadas näthinnan och på grund av skadorna minskar ditt synfält allt eftersom. Om du inte behandlar grön starr kan det leda till att du blir blind i slutändan. Skulle du drabbas av grön starr kommer du att få behandling hela livet och dessutom genomgå regelbundna kontroller.

Symtom på grön starr

Om du upplever att ditt synfält krymper långsamt är det ett symtom på att du har fått grön starr – öppenvinkelglaukom. I och med att processen sker successivt och relativt sakta brukar ögat kunna klara av att kompensera det minskande synfältet. Dessvärre gör detta också att många som får grön starr inte märker av ögonsjukdomen innan den har kommit till ett sent stadie och därmed orsakat stora skador i ögat. När det gäller grön starr brukar sjukdomen oftast drabba det ena ögat för att sedan också drabba det andra ögat.

Misstänker du att du har fått grön starr ska du ta kontakt med din lokala vårdcentral, alternativt en ögonmottagning. Ett annat alternativ är att besöka en optiker som får titta på dina ögon. Har du en nära släkting så som en förälder eller ett syskon som har grön starr bör du gå på regelbundna kontroller efter det att du har fyllt 40 år.

Undersökning av grön starr

När du kommer till en läkare med misstankar om grön starr får du genomgå ett flertal undersökningar för att diagnosen ska kunna fastställas. Det brukar vara:

  • Tryckmätning: För att mäta ögontrycket använder läkaren en tryckmätare som kopplas till ett ögonmikroskop. Först får du ögondroppar med gul färg – det kan svida en del men det gör att du inte behöver blinka under undersökningen. Tryckmätaren placeras mot ögats hornhinna. I vissa fall kan ögontrycket också mätas med en luftpuff.
  • Undersökning av ditt synfält: För att undersöka synfältet får du titta på en kupad skärm. Sedan tänds lampor på skärmen emellanåt och när du ser lamporna trycker du på en knapp. Undersökningen går snabbt – runt en kvart.
  • Undersökning av din synnerv: Det är möjligt att undersöka synnerven på ett antal olika sätt. Vanligtvis brukar ett ögonmikroskop användas men det kan också hända att du får gå igenom en ögonbottenfotografering eller också avbildas synnerven med en maskin som heter OCT. Vid undersökningen av synnerven får du ögondroppar som vidgar pupillen vilket gör att din läkare lättare har möjlighet att se in i ögat.

Behandling av grön starr

operation
Operation för grön starr

Om och när din läkare fastställer att du har grön starr påbörjas en behandling. Det är inte möjligt att återställa synen om ögat har skadats av sjukdomen redan – däremot hjälper behandlingen till att stoppa ytterligare synnedsättning. Vid grön starr är ögondroppar den mest förekommande behandlingen i dag men det finns också fall där du får behandling med laser eller till och med måste opereras. Samtliga behandlingar går ut på att minska trycket i ögat.

  • Ögondroppar: Det finns olika slags ögondroppar mot grön starr och ibland kan du behöva kombinera olika. Dock kan också ögondroppar innebära olika slags biverkningar liksom andra mediciner. Därför är det viktigt att du berättar för din läkare om du tar några andra läkemedel!
  • Laserbehandling: Det är möjligt att minska trycket i ögat med laserbehandling och detta brukar göras om ögondropparna inte hjälper tillräckligt mycket. En laserbehandling går snabbt – ungefär ett par minuter.
  • Operation: En del som har grön starr kan få behandling med operation och det brukar ske i fall där varken ögondroppar eller en laserbehandling har varit tillräckligt för att sänka trycket i ögat. När du opereras för grön starr kan det variera i tid men brukar ta ungefär en timme

Enligt ny forskning kan vissa tillskott vara till hjälp om du har grön starr. Ginkgo biloba (Ett kinesiskt tempelträd) ökar cirkulationen till synnerven och Forskolin (En växt Coleus forskohlii) har visat sig sänka ögontrycket (IOP). Läs studien på engelska här.

OBS: Som vanligt när det kommer till kosttillskott bör det endast användas som ett komplement och ska inte ses som ett läkemedel (botemedel)