En vanlig ögonsjukdom i dag är grå starr som också kan benämnas som katarakt. Kort och gott innebär grå starr att ögats lins blir grumlig vilket gör att synen också blir sämre. Det varierar mellan person till person hur pass lång tid det tar innan synen blir sämre. För en del kan det gå så snabbt som ett par månader medan andra kan ha grå starr i flera år innan en synnedsättning märks. I dag behandlas grå starr med en operation och då byter läkaren ut din egen lins mot en konstgjord. Det är inte alla som får grå starr som behöver opereras.

Symtom för grå starr

Ett öga med grå starr

Det finns vissa symtom som du kan märka av som tyder på att du har fått grå starr. I och med att det betyder att linsen blir grumlig upplever drabbade patienter symtom så som:

  • Synen försämras markant och du ser mer suddigt än tidigare.
  • Du kräver mer ljus för att se ordentligt och får sämre mörkerseende.
  • Du ser färger svagare än tidigare och du upplever mer gulbruna nyanser.
  • Du blir känslig för starka och vita ljus från bland annat lysrör.
  • Du kan se dubbelt och får svårare att se konturer.
Upplever du ett eller flera av symtomen ovan är det möjligt att du har grå starr. Kontakta din optiker eller boka en tid hos din vårdcentral. Via vårdcentralen får du en remiss till en ögonläkare. Har du fyllt 40 år är det värt att gå och kontrollera synen hos en legitimerad optiker ungefär vart femte år – på så vis blir det lättare att upptäcka om du får grå starr redan i ett tidigt skede.

Undersökning vid grå starr

För att en läkare ska kunna få reda på om du har grå starr behöver du genomgå en ögonundersökning. Först och främst kontrolleras din syn med hjälp av en tavla med bokstäver. Du får sedan berätta vilka bokstäver du ser och beroende på hur små bokstäver du klarar av att urskilja kan läkaren bedöma din syn i ett första steg. Därefter undersöker läkaren ditt ögas lins med hjälp av ett speciellt ögonmikroskop. Ibland ger läkaren ögondroppar som vidgar pupillen och det är för att det blir lättare att genomföra undersökningen på det viset. Ögonmikroskopet tillåter läkaren att se om din lins är grumlig – du behöver inte ha märkt det själv ännu. Likaså ser läkaren över näthinnan för att avgöra om det finns andra orsaker till att du ser sämre.

Om du får ögondroppar som förstorar pupillen bör du undvika att köra bil under det kommande dygnet efter undersökningen då dropparna försämrar synen.

Behandling av grå starr

grå starr operation
Operation för grå starr

Ögonsjukdomen grå starr kan behandlas med en operation under vilken den grumliga linsen helt enkelt byts mot en ny – dock är det inte alla som behöver en operation vid grå starr. Beroende på hur sakta eller snabbt synnedsättningen sker avgörs bland annat huruvida det blir aktuellt med en operation eller inte.

Innan en operation undersöks ögat ännu en gång och då mäter bland annat läkaren ögat via laser eller ultraljud. Därefter räknar en dator ut vilken styrka du behöver på din nya konstgjorda lins som ersätter din gamla. Du får lokalbedövning i form av ögondroppar och likaså droppar som vidgar pupillen inför operationen.

Så går ögonoperationen till:

  • Du ligger i en specialbyggd stol som påminner om en tandläkarstol. Huden runt ögat tvättas ren och ögat sköljs ordentligt. Sedan läggs en tunn duk över ditt ansikte medan en hållare placeras kring dina ögonlock för att hindra dig från att blinka under operationen.
  • Läkaren gör sedan ett snitt i utkanten av hornhinnan i ögat varpå din naturliga lins sönderdelas med hjälp av ultraljud. Sedan plockas den gamla linsen ut och en ny konstgjord sätts på plats i ögat. Under hela operationen spolas ditt öga med vätska. Det lilla snittet i hornhinnan läker på egen hand. Hela operationen tar i snitt upp till 20 minuter.

Under de kommande veckorna efter operationen kan du uppleva att det skaver i ögat och det kan också vara lite rött. Färger kan upplevas annorlunda. Det är viktigt att du inte gnuggar ögonen och trycker för att du inte ska få in smuts! Du får komma på återbesök efter operationen för att läkaren ska kunna kontrollera att allt är som det ska.

Efter operationen får du också ögondroppar som du kan ta själv. Dropparna innehåller kortison som hjälper till att förhindra eventuella inflammationer i ögat. För att du ska komplettera din nya lins kan du också behöva nya glasögon.