sjukersättningVid sjukdom eller olycka utgår inte någon ersättning för första dagen man är hemma. Det är karensdagen. Därefter betalar arbetsgivaren 80% av lönen i 14 dagar. En person som är sjukskriven längre tid kan få ersättning från flera olika håll. Detta beroende på val av försäkring, hur länge man är sjukskriven och inkomstnivå.

Sjukpenning från försäkringskassan

Från dag nummer 15 på sjukskrivningen kan ersättning fås av Försäkringskassan. Hel sjukpenning innebär att 80% av SGI (sjukpenninggrundad inkomst) betalas ut. Detta kan ske i 364 dagar. Finns fortfarande en sjukskrivning efter denna period ges ersättning på ”fortsättningsnivå”. Den är då strax under 75% av SGI. Denna ersättning betalas maximalt ut i 550 dagar (några få undantagsfall finns).

(Det finns en del undantag då exempelvis hel sjukpenning eller sjukpenning på fortsättningsnivå kan betalas ut under längre tid)

Sjukersättning vid nedsatt arbetsförmåga

I det fall som arbetsförmågan anses vara stadigvarande nedsatt med minst 25% kan sjukersättning ges. Ofta beräknas den på inkomst och är då ca 65% av ”antagandeinkomst”.

Kollektivavtal från arbetsgivaren

I vissa fall finns kollektivavtal hos arbetsgivaren som ger en extra summa. Exempelvis har Finansförbundet ett avtal som gör att medlemmar som får 80% av sin tidigare lön från Försäkringskassan får tillägg så att summan blir 90%.

Olycksfall / Sjuk- och Olycksfall / Sjukförsäkring

Olycksfallsförsäkringen kan både ge ersättning för ekonomisk invaliditet och kroppslig invaliditet. Ersättning kan ges som engångsbelopp vid särskilda sjukdomar eller diagnoser samt löpande vid exempelvis längre sjukskrivningar. Via olycksfallsförsäkringen går det även att få ersättning för läkarbesök och andra kostnader som uppkommit vid olycka. Sjukförsäkring ger ett ännu bredare försäkringsskydd vid längre sjukskrivning.

Låneskydd

Låneskydd är ett tillval som kan tecknas till privatlån eller bolån. Det är inte alla låneaktörer som erbjuder tillägget även om det är relativt vanligt. Försäkringen innebär att ersättningen betalar månadskostnaden för lånet (amortering och ränta) i upp till exempelvis 12 månader. Dessa finns med olika utbetalningstid men 12 månader är en standardnivå som de allra flesta har.

Ersättningen aktiveras om låntagaren blir arbetslös (ej säger upp sig själv) eller blir sjukskriven under en lägre tid. Den kan i vissa fall även betala av hela beloppet om personen skulle avlida.

Kostnaden är ibland enbart en viss procent av månadskostnaden och i andra fall även en mindre procentdel av hela lånebeloppet. ICA har exempelvis 6,45% per aviserat belopp + 0,024% kvarvarande lånebelopp. De har inget eget räkneexempel på hemsidan men i en recension av ICAs samlingslån framgår det att det innebär en kostnad på 286kr om lånet är på 300 000, räntan 6% och återbetalningstid 10 år.

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring liknar delvis låneskydd. Försäkringen ger ersättning vid arbetslöshet och sjukskrivning. Men medan låneskyddet betalar av lånekostnaden direkt så sker utbetalning av trygghetsförsäkring till försäkringstagarens konto. Pengarna kan användas för att betala fasta kostnader så som hyra, el, abonnemang m.m.