Coronavirus (covid-19) – Sverige

Den snabba spridningen av coronaviruset har fått regeringar och allmänheten världen över att reagera. Världshälsoorganisationen (WHO) har kallat utbrottet för en global hälsomässig nödsituation och många länder försöker nu få kontroll över smittspridningen. Av denna anledning har vi valt att sammanställa den information som i dagsläget finns tillgänglig om denna nya sjukdom.

corona virus sverige

Vad är coronavirus?

Coronavirus, även kallat covid-19, är den sjukdom som på senare tid har satt världen i skräck. Sjukdomen orsakas av det virus SARS-CoV-2 och dess utbrott har spårats tillbaka till en kinesisk köttmarknad. Sedan utbrottet i Wuhan, Kina i december 2019 har coronaviruset spridits till en rad olika länder runtom i världen, däribland Sverige.

Corona symtom

Symtomen på coronavirus (covid-19) kan vara milda eller mer allvarliga. Det tar 2-14 dagar från dess att en person har smittats tills dess att personen ifråga får symtom. Detta gör det än svårare för myndigheterna att hålla koll på smittspridningen. Dessutom uppvisar vissa smittade inga som helst symtom på sjukdomen.

Coronaviruset kan ge följande symtom:

  • feber
  • hosta
  • andnöd.

Patienter med försvagat immunförsvar löper ökad risk att drabbas av mer allvarliga symtom, såsom bronkit eller lunginflammation. De flesta som har drabbats av sjukdomen så här långt är i vuxen ålder, men även ett antal barn har smittats. Det finns dock inga tecken på att barn skulle vara mer utsatta för viruset än vuxna. Inte heller gravida kvinnor tillhör för närvarande riskgrupperna.

Om du under de senaste två veckorna har varit i kontakt med en person som har coronavirus rekommenderas du ta kontakt med vården. Detsamma gäller om du under motsvarande tidsperiod (d.v.s. 14 dagar) har besökt något av de länder där spridningen av viruset är utbrett.

Antal smittade i Sverige av coronavirus

I skrivande stund har 4435 personer i Sverige bekräftats smittade av coronavirus. 16 av dessa har tillfrisknat. Se hur många smittade det är i Sverige just nu (live).

Faktum är att just vårt lilla land ligger högt upp på listan över de värst drabbade länderna av covid-19.

Så kan du undvika att bli smittad

I första ledet smittar coronavirus från djur till människa. Därefter sprider det sig dock vidare mellan människor. För tillfället känner man inte till exakt vilket djur som har orsakat utbrottet av covid-19.

Vad man dock känner till är att viruset kan spridas genom att du kommer i kontakt med vissa kroppsvätskor från en person som är smittad. Coronavirus är en så kallad droppsmitta och sprids via hostningar och liknande – det är alltså inte en luftburen smitta. Viruset kan även spridas genom kontakt med föremål som en infekterad person har vidrört och att du sedan vidrör ögon, näsa eller mun med handen.

Nedan går vi igenom hur du kan gå tillväga för att minimera risken för att smittas av coronavirus.

Tvätta händerna

Genom att regelbundet tvätta händerna med tvål och varmt vatten kan du avlägsna virus och bakterier från dina händer. Alternativt kan du även använda handsprit för att rengöra händerna. Tvätta gärna händerna i 20 sekunder eller mer.

tvätta händerna noga för att skydda dig mot corona

Vidrör inte ansiktet

En annan viktig åtgärd som du kan vidta för att minimera smittrisken är att undvika att vidröra ditt ansikte. Detta gäller i synnerhet om du har besökt en offentlig toalett, vidrört handtaget på en buss eller ett tåg, eller på annat sätt kommit i kontakt med ytor som potentiellt sett kan vara smittade med viruset.

Det virus som sprider covid-19 kan leva på sådana ytor i upp till 72 timmar. Du får inte viruset bara genom att ta på en sådan yta. Om du därefter vidrör ditt ansikte utan att först ha tvättat händerna kan du dock smittas av coronavirus.

Hosta och nys i armvecket

Om du behöver hosta eller nysa bör du undvika att göra detta på händerna. Du riskerar nämligen då att kontaminera dina händer och kan därefter sprida smittan vidare till andra. Försök istället att hosta och nysa i armvecket vid behov.

Alternativt kan du täcka munnen med en näsduk medan du hostar. Därefter bör du omedelbart kasta näsduken i en papperskorg med lock och rengöra dina händer med tvål och vatten eller med handsprit.

Undvik folkmassor

I största möjliga mån bör du undvika stora folkmassor samt att komma i närkontakt med människor som potentiellt sett kan vara smittade. Enligt WHO bör du helst hålla dig på åtminstone en meters avstånd från andra människor, i synnerhet de som hostar, nyser eller har feber.

Om du befinner dig alltför nära en smittad person riskerar du att andas in coronaviruset då den smittade personen hostar eller nyser.

Coronavirusets dödlighet

Exakt hur pass dödligt coronaviruset är känner vi i dagsläget inte till. En orsak till detta är att vissa länder tros manipulera sin statistik för antalet smittade och döda i covid-19. Ytterligare en anledning är också att sjukdomen ännu inte förmodas ha nått sitt kulm. Det tycks dock troligt att denna sjukdom är mer dödlig än den vanliga influensan som många svenskar årligen drabbas av.

De flesta smittade av coronavirus kan tillfriskna i hemmet, men vissa patienter behöver sjukvård för att bekämpa viruset. För ett mindre antal drabbade är sjukdomens utgång dödlig.

Världens samlade forskningskår kan för stunden inte avgöra den exakta dödligheten. Som redan har nämnts har detta bland annat att göra med att de inte kan fastställa riktigt hur många människor som faktiskt har smittats av viruset. Med det sagt finns det vissa uppskattningar och konsensus är alltså att covid-19 är allra mest farligt för äldre patienter samt för personer med befintliga sjukdomstillstånd vid insjuknandet.

Enligt WHO:s uppskattning är dödligheten 1-2 procent för de personer som hittills har smittats med coronavirus. Denna siffra bygger på internationell forskning på området.

Behandling av covid-19

Det finns idag ingen behandling eller något vaccin mot covid-19. I de flesta fall tillfrisknar den insjuknade och symtomen försvinner då självmant.

I media har tidsangivelsen 1,5 år figurerat som den tidsperiod då ett vaccin mot coronaviruset skulle kunna tas fram. Under en pressträff där representanter för Läkemedelsindustriföreningen Lif fick uttala sig om det arbete mot covid-19 som bedrivs av läkemedelsbranschen gavs dock ett mer pessimistiskt besked. Anders Blanck, vd för Lif, berättade nämligen att det beräknas ta minst fem år för ett vaccin att godkännas av myndigheter och genomgå alla studier som krävs.

Leave a Comment