ALS är en sjukdom som innebär att du blir förlamad. Sjukdomen gör att nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen bryts ner och det är alltså cellerna som aktiverar viljemässigt styrda muskler. Än i dag är orsaken till ALS inte fastlagd och det går inte heller att bota den. Däremot går det att behandla besvären vid ALS till viss del. Även om ALS gör att kroppen blir förlamad påverkas varken syn eller hörsel och vanligtvis inte heller känseln och förmågan att hålla tätt. Dock kan vissa insjuknade personer få en sämre kognitiv förmåga som bland annat leder till en språkstörning.

alsAv alla personer som drabbas av ALS brukar runt var tionde bli sjuk på grund av en ärftlighet. I Sverige får cirka 200 personer ALS varje år och det brukar i regel vara personer mellan 50 år och 70 år. ALS står för Amytrofisk Lateral Skleros. Det är vanligare att män får ALS. Hur länge en person kan leva med ALS varierar – vanligast är mellan två till fyra år efter diagnos medan andra lever ännu längre. Sjuka personer avlider på grund av andningssvikt.

Symtom på sjukdomen ALS

  • Det finns olika symtom och det varierar från person till person.
  • Förlamningen drabbar en viss del av kroppen först. Klassisk ALS brukar innebär att en fot eller en hand blir svag först och därefter sprider sig förlamningen allt eftersom och når till sist andningsmuskulaturen.
  • ALS som kallas för bulbärpares innebär att talet påverkas först i stället och därefter sväljningsfunktionen.
Har du besvär som påminner om ALS eller en annan slags neurologisk sjukdom bör du ta kontakt med din lokala vårdcentral direkt. Där får du en remiss av en läkare så att du får besöka en neurolog.

Undersökning vid misstanke om ALS

För att komma underfund med om du har ALS genomförs först en undersökning av nervsystemet och detta är en undersökning som utförs av en specialist i neurologi. Om det finns tecken på ALS brukar denna diagnos styrkas via EMG – elektromyografi. Detta är alltså en undersökning som genomförs på ett neurofysiologiskt laboratorium. Då mäts nervcellernas effekt på muskelfibrerna i kroppen.

Det finns andra sjukdomar med symtom som liknar ALS så som neuroborrelios och neuroinflammation och för att utesluta dessa undersöker läkarna också din ryggmärgsvätska. Det gör genom lumbalpunktion. Hjärnan och ryggmärgen undersöks också med hjälp av en magnetkamera.

ALS – en obotlig sjukdom

Eftersom ALS är en dödlig sjukdom utan botemedel finns det ingen behandling som botar den. Däremot finns det en medicin som med ett verksamt ämne som kallas för riluzol. Med detta läkemedel går det i många fall att förlänga livstiden något för en person sjuk i ALS. I dag sker det studier i hela världen för att försöka hitta nya behandlingsformer som hjälper till att bromsa sjukdomens utveckling.

I Sverige i dag finns det ett antal olika neurologiska kliniker som har speciella ALS-team på plats som består av en arbetsterapeut, fysioterapeuter, en kurator, logopeder, läkare och sjuksköterskor.