Det finns flera olika sorters allergier som kan drabba både barn och vuxna. För att komma underfund med huruvida du är allergisk eller inte görs en så kallad allergiutredning. På så vis kan du få veta vad det är du är allergisk mot. Under utredningen är det viktigt att du är noggrann när du berättar för din läkare om vilka problem du upplever att du har, i vilket samband du märker av besvären och var det känns eller syns på kroppen.

Inför en allergiutredning

Om du misstänker att du är allergisk mot någonting men inte vet vad det är kan du alltså gå igenom en allergiutredning. Detta gör du hos en barnläkare eller via en vårdcentral beroende på hur gammal du är. Dock sker vissa utredningar av allergier på specialmottagningar. I vissa fall kan du behöva gå igenom en eller flera undersökningar för att läkaren ska kunna fastslå vad det är du är allergisk mot.

Använder du någon form av läkemedel eller medicin mot någon allergi kan det hända att du måste göra ett uppehåll. Detta berättar din läkare för dig – om inte får du rådfråga innan utredningen börjar. Har du ett barn som du vill undersöka följer du som förälder med vid undersökningen.

Det finns som sagt ett brett antal allergier och för att få reda på några av de vanligaste görs följande undersökningar:

  • Blodprov
  • Pricktest
  • Födoämnesprovokation
  • Lapptest
Förutom det du upplever som besvär orsakade av din eventuella allergi är det viktigt att du berättar om du har exempelvis eksem eller astma också. Likaså kan du nämna om någon släkting i din närhet har detta.

Blodprov vid allergier

blodprov
Blodprov

Finns det misstanke om att du är allergisk mot ett ämne som finns i luften brukar en allergiundersökning börja med ett så kallat screeningblodprov. På så vis får du veta om du reagerar på några av alla vanliga ämnen som finns i luften. Visar det sig att blodprovet är positivt har läkaren möjlighet att förfina och gå djupare i provtagningen. På så vis blir det möjligt att se om det existerar några allergiantikroppar som rör de ämnen det finns misstanke om allergi om.

Pricktest på huden

pricktest
Pricktest på underarmen.

Ett pricktest betyder att du genomgår en undersökning där läkaren ser den allergiska reaktionen på huden. Testet går på ett par minuter och går ut på att du får en lösning av olika misstänkta allergiframkallande ämnen på underarmen. När en sjuksköterska har droppat lösningen på armen rispar han eller hon ett litet ytligt hål med en nål på huden. Visar det sig att området på huden börjar svullna och klia och kanske bli rött är det en indikation på att du är allergisk.

Lapptest vid eksem

Lider du av eksem av något slag kan det hända att du lider av någon slags kontaktallergi. Då lägger läkaren en liten dos av ämnet du kan tänkas vara allergisk mot på din hud. Sedan täcks området med tejp. Utvecklas en hudrodnad är det möjligt att du är allergisk mot det ämnet.

Utredning av matallergi

För att komma underfund med om du är allergisk mot någon särskild råvara eller mat av något slag får du gå igenom någonting som kallas för födoämnesprovokation. Till att börja med får du utesluta det du tror dig vara allergisk mot från din kost under en bestämd tid. Sedan får du små doser av det misstänkta livsmedlet igen som tros vara roten till dina besvär.

Tiden efter en allergiutredning

Att genomgå en allergiutredning är smärtfritt och du mår precis som vanligt när du är klar. Hur snabbt du får svar på om du är allergisk mot någonting varierar. Ibland får du ett besked direkt medan det ibland kan krävas att proverna analyseras vidare.

Tiden eller perioden efter att en allergi har blivit fastställd innebär ibland en del livsförändringar, allt från enklare till en del besvärliga förändringar. Har du fått en allergi som är framförallt vanlig i hemmet som t.ex. någon form av kemikaliallergi eller liknande, så finns där hjälpmedel att införskaffa.

Något som har blivit allt vanligare är elektroniska luftrenare som kan rena inomhusluften på giftiga kemikalier och liknande. Många av dessa luftrenare är dessutom godkända och rekommenderas att användas enligt Astma och Allergiförbundet själva.

Godkända modeller hittar du på inspekto.se/luftrenare-test/