Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering SVCR

SVCR är en anslagsstiftelse, de har som uppgift att främja viss verksamhet bland rörelsehindrade, synskadade, döva och hörselskadade genom bidragsverksamhet som riktar sig till personer med dessa funktionsnedsättningar samt i viss mån även till personal som arbetar med dessa målgrupper.

Webbsida: www.svcr.se/

Ämnen: Rehabilitering - Döva - Blindhet - Synskador - Hörselskadade

Visa dokument från denna organisation (0)