Livmoderkroppscancer

av Leander Gun
Livmoderkroppscancer drabbar framför allt äldre kvinnor som passerat klimakteriet. Hälften av alla fall av gynekologisk cancer är livmoderkroppscancer. Ofta börjar allt med en blödning.Information bl.a om olika former om behandling, kirurgi, cytostatika, hormonbehandling och strålning.

Mediatyp: Webbsida

År: 2010

Organisation: Cancerfonden

Kvalitetsgranskning: Artikeln är faktagranskad av Elisabet Hjerpe, bitr. överläkare, Radiumhemmet Gyn, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm