2014

Hela gruppen består av ett mycket stort antal olika diagnoser, där varje diagnos i sig är relativt ovanlig. Symptom som kännetecknar gruppen generellt är muskelförtvining, vilket ger muskelsvaghet. Här finns fakta om NMD, här berättar också personer hur det kan vara att leva med neuromuskulär sjukdom.

Ämne: Neuromuskulära sjukdomar

Organisation: Neuroförbundet

Neuroförbundet är en ideell sammanslutning, är partipolitiskt obunden med visionen att verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor

Läs hela texten >>
[ Webbsida ]

2011

Isaacs syndrom är det mest kända syndromet med neuromyotoni (neuro från grekiska neuron=nerv; myotoni=muskelstelhet, i detta fall beroende på en förändring i de perifera nerverna) och karaktäriseras av muskelstelhet med minimal smärta. Neuromyotoni är ett mycket speciellt tillstånd som kännetecknas av "skurar" av snabba nervurladdningar som leder till muskelryckningar och muskelkramp.2

Ämne: Neuromuskulära sjukdomar

Organisation: Socialstyrelsen

Medicinsk expert som skrivit underlaget är docent Christopher Lindberg, Neuromuskulärt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg

Läs hela texten >>
[ Webbsida ]

2011

Central core disease är en ärftlig neuromuskulär sjukdom som leder till muskelsvaghet. Här finns information om diagnos, orsak och behandling/

Ämne: Neuromuskulära sjukdomar

Organisation: Socialstyrelsen

Medicinsk expert som skrivit underlaget är docent Christopher Lindberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg.

Läs hela texten >>

2012

Kennedys sjukdom är en ärftlig neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av långsamt fortskridande muskelförtvining och svaghet. Sjukdomen förekommer nästan bara hos män. Här beskrivs sjukdomen och här finns också information om förekomst, orsak, ärftlighet, symtom, diagnostik och behandling och åtgärder.

Ämne: Neuromuskulära sjukdomar

Organisation: Socialstyrelsen

Medicinsk expert som skrivit underlaget är docent Göran Solders, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Läs hela texten >>