[ Webbsida ]

2012

Jättecellsarterit hör till vaskulitsjukdomarna och är uppdelat i två sjukdomstillstånd, polymyalgia reumatika/ Muskelreumatism och temporalarterit. Här finns information om symtom, diagnos och behandling.

Ämne: Polymyalgia rheumatica, Temporalisarterit, Muskelsjukdomar, Vaskuliter

Organisation: Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet arbetar med att ge sina medlemmar stöd i vardagen och påverkar beslutsfattare på alla nivåer. Förbundets mål är att alla reumatiker kan leva ett fullgott liv.

Läs hela texten >>

2012

Här beskrivs kort många reumatiska diagnoser såsom adult still sjukdom, artroosteit, centrala nervsystemsvaskuliter, cogans syndrom, CREST, dermatomyosit, eosinofil fascit, infektiös artrit ( septisk artrit ) inklusionskropssmyosit, juvenil idiopatisk artrit, kalkaxel ( tendinitis calcera ), kryoglobulinemisk vaskulit, myofasciellt smärtsyndrom( triggerpunktssyndrom ), polymyosit, reaktiv artrit, UCTD ( undifferentiated connective tissue disease )samt urtikariell vaskulit.

Reumatism

[Hemlån]
[ Bok ]

Frostegård, Johan 2012

Trots att ordet reumatism förr väckte starka känslor av obehag så finns det idag goda möjligheter att förhindra och lindra sjukdomsutvecklingen. Om detta handlar boken, och ger också bakgrundsfakta om inflammation, immunologi och autoimmunitet. Ett särskilt kapitel tar upp frågor kring graviditet och amning, vaccination samt benskörhet i samband med reumatiska sjukdomar. Här skrivs också om den senaste forskningen i ämnet.