Hylander, Britta , Pagels, Agneta 2009

12 sidor medicinsk information om polycystisk njursjukdom eller cystnjurar. Denna ärftliga sjukdom, innebär att många cystor i njurarna bildas.

Ämne: Njursjukdomar

Organisation: Karolinska Universitetssjukhuset

Agneta Pagels, Britta Hylander. Delvis faktagranskad av Magnus Nordenskjöld. Njurmedicinska kliniken.

Läs hela texten >>
[ Webbsida ]

Leander, Gun 2014

Information om cancer i njurbäckenet, symptom, diagnos, behandling, orsaker och känslomässiga reaktioner beskrivs.

Ämne: Njursjukdomar, Cancersjukdomar

Organisation: Cancerfonden

Texten är faktagranskad av Anders Ullén, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Läs hela texten >>
[ Webbsida ]

2014

Tyrosinemi typ 1 är en ärftlig ämnesomsättningssjukdom som i första hand påverkar lever och njurar. Information om symptom, diagnos, behandling.

Ämne: Njursjukdomar, Leversjukdomar

Organisation: Socialstyrelsen

Medicinsk expert som skrivit underlaget är docent Bengt Lindblad, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

Läs hela texten >>
[ Webbsida ]

2011

Sidan handlar om nefropati, njurpåverkan vid diabetes, som uppstår när blodsockret har varit förhöjt under lång tid. Förekommer hos personer med typ 1 eller typ 2-diabetes.

Ämne: Njursjukdomar, Diabetes

Organisation: Svenska Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för personer med diabetes och anhöriga. Vi arbetar med att erbjuda möjligheter till möten, samhällspåverkan samt informations- och kunskapsspridning för att förbättra livsvillkoren för människor med diabetes och deras närstående.

Läs hela texten >>

2011

Grundläggande information om njursvikt : orsaker, undersökningar, diagnos och behandlingar. Kort om dialys, transplantation, organdonation, kostbehandling.

Ämne: Njursjukdomar, Njurtransplantation, Njursvikt, Dialys

Organisation: Njurförbundet

Medicinsk granskning: överläkare Nils Grefberg, Medicinkliniken, Centrallasarettet i Växjö

Läs hela texten >>

Nevéus, Tryggve , Celsi, Gianni 2011

Bartters och Gitelmans syndrom är ärftliga förändringar i njurarnas förmåga att hantera kroppens saltbalans. Syndromen är närbesläktade. Synonymer är Primär renal tubulär hypokalemisk metabolisk alkalos, Hyperprostaglandin E-syndromet, Familjär hypokalemi-hypomagnesemi.Många bra länkar till bla.litteraturreferenser och kontaktpersoner.

Ämne: Njursjukdomar

Organisation: Socialstyrelsen : Ovanliga diagnoser

Medicinska experter som skrivit underlaget är docent Tryggve Nevéus och docent Gianni Celsi, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

Läs hela texten >>
[ Bok ]

Faxén, Gerd , Karlström, Brita , Rothenberg, Elisabet 2010

Äldre människor har en ökad risk för sjukdomsrelaterad undernäring. Boken har flera kapitel som ger förslag på nutritionsåtgärder vid olika sjukdomstillstånd såsom stroke, kol, hjärtsvikt, diabetes, cancer m.fl. Fakta finns också om äldres näringsbehov, tugg- och sväljsvårigheter och om smak och aptit. Boken är tänkt som både lärobok och uppslagsbok.

Ämne: Njursjukdomar, Kost, Äldre, Ät- och sväljsvårigheter, Demens, Parkinsons sjukdom, Stroke, KOL, Hjärtsvikt, Diabetes, Cancersjukdomar, Benskörhet

De tre författarna är dietister och de har lång erfarenhet av geriatrisk nutrition.

2013

Detta är Njurförbundets medlemstidning. Den innehåller information om bl.a. njursjukas situation, nyheter inom njursjukvården samt om förbundets och föreningarnas verksamhet.

Ämne: Njursjukdomar

Organisation: Njurförbundet

Seeberger, Astrid 2011

Boken är omfattande, den tar upp njurarnas anatomi och uppgifter, akuta och kroniska njursjukdomar, diagnostik och behandling av njursjukdomar, dialys och njurtransplantation. Ett avsnitt finns också om hjärt- och kärlkomplikationer vid kronisk njursvikt.

Ämne: Njursjukdomar, Njursvikt, Dialys, Uremi, Njurtransplantation

Astrid Seeberger är docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Njurmedicinska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset.