Kvalitetsgranskad patientinformation

- ett samarbete mellan sjukhusbibliotek

Pion-samarbetet upphör och pion.se släcks ner den 31 oktober 2014. Nya krav och begränsade resurser gör att de sjukhusbibliotek som drivit pion.se beslutat att stänga databasen. I dagsläget finns mycket information tillgänglig på Internet och 1177.se, en utveckling som skett under de 21 år som Pion funnits. Sjukhusbiblioteken fortsätter att samarbeta på andra arenor för patientens rätt till kvalitetssäkrad information. Kontakta gärna ditt närmsta sjukhusbibliotek om du vill ha hjälp med att söka information om hälsa och sjukdom

Behöver du kontakta oss? Skicka E-Post